دسته: دستگاه پولیش

خرید و فروش انواع دستگاه پولیش خودرو

دستگاه پولیش یکی از مهمترین تجهیزات جهت نگهداری و مراقبت از خودرو و سایر وسایل و دستگاه‌ها با سطوح صیقلی است.

این ابزار قادر است سطح دستگاه و همچنین لبه‌ها و گوشه‌های آن را به خوبی جلا داده و حتی عیوب آن را نیز برطرف کند. امروزه بسیاری از برندها انواع دستگاه‌های پولیش را با کیفیت‌های گوناگون تولید و عرضه می‌کنند.

انواع دستگاه های پولیش:

  • دستگاه پولیش اوربیتال – LHR21 – LHR15 – LHR12 – LHR75

  • دستگاه پولیش روتاری – LH19E
  • صفحات پشتیبان
  • دستگاه پولیش بادی
  • پد اسفنج دستگاه پولیش

دستگاه پولیش

خرید و فروش انواع دستگاه پولیش خودرو

دستگاه پولیش یکی از مهمترین تجهیزات جهت نگهداری و مراقبت از خودرو و سایر وسایل و دستگاه‌ها با سطوح صیقلی است.

این ابزار قادر است سطح دستگاه و همچنین لبه‌ها و گوشه‌های آن را به خوبی جلا داده و حتی عیوب آن را نیز برطرف کند. امروزه بسیاری از برندها انواع دستگاه‌های پولیش را با کیفیت‌های گوناگون تولید و عرضه می‌کنند.

انواع دستگاه های پولیش:

  • دستگاه پولیش اوربیتال – LHR21 – LHR15 – LHR12 – LHR75

  • دستگاه پولیش روتاری – LH19E
  • صفحات پشتیبان
  • دستگاه پولیش بادی
  • پد اسفنج دستگاه پولیش

نمایش یک نتیجه