دسته: پولیش های خودرو

انواع پولیش خودرو در بازار ایران + قیمت

”’پولیش”’ (انگلیسی: Polish) اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور خطوط ایجاد شده نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می‌رود.

به عنوان مثال پس از [[ساخت]]، تعمیر و [[رنگ]] برخی مصنوعات فلزی یا چوبی، می‌توان با استفاده از پولیش کاری سطح را زیباتر و و براق‌تر کرد. پولیش از جمله کارهای ترمیمی می‌باشد. از موارد کاربردی پولیش کاری می‌توان به پولیش سطحی فلزات، پولیش بدنه خودرو و داشبورد اشاره کرد.

پولیش های خودرو

انواع پولیش خودرو در بازار ایران + قیمت

”’پولیش”’ (انگلیسی: Polish) اصطلاحی است که برای طیف وسیعی از فرایندهای طراحی شده به منظور خطوط ایجاد شده نقایص سطحی و افزایش براق شدن سطوح مختلف به کار می‌رود.

به عنوان مثال پس از [[ساخت]]، تعمیر و [[رنگ]] برخی مصنوعات فلزی یا چوبی، می‌توان با استفاده از پولیش کاری سطح را زیباتر و و براق‌تر کرد. پولیش از جمله کارهای ترمیمی می‌باشد. از موارد کاربردی پولیش کاری می‌توان به پولیش سطحی فلزات، پولیش بدنه خودرو و داشبورد اشاره کرد.

نمایش یک نتیجه