مراکز دیتیلینگ خودرو

پولیش مادرز® هیبرید پوشش نانو سرامیک

معرفی پولیش مادرز® هیبرید پوشش نانو سرامیک

پولیش نانو سرامیک مخصوص افتاب سوختگی

Mothers® Ultimate Hybrid Ceramic Wax

مادرز® هیبرید نهایی نانو سرامیک پولیش فوق العاده خاص برای حذف نقص های جزئی و اکسیداسیون یا افتاب سوختگی رنگ می باشد,

پولیش مادرز® هیبرید پوشش نانو سرامیک  باعث ایجاد چسبندگی مناسب و زمینه سازی برای درخشش با ماندگاری طولانی مدت Si02 می شوند که آب و آلاینده ها را به راحتی دفع می کند.

 با توجه به روش های معمول ، پولیش Ultimate Hybrid  نانو سرامیک مات شدگی رنگ را از بین می برد ، روش اجرا این محصول بسیا ساده ماننده واکس بدنه خودرو مادرز بزنید. به همین راحتی!

خروج از نسخه موبایل