مراکز دیتیلینگ خودرو

تامين قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با تعميق داخلي‌سازي

به منظور تحقق شعار «توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدايي‌ها» در راستاي منويات مقام معظم رهبري، برنامه‌هاي شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو، (ساپكو) به عنوان سازمان سرآمد در طراحي مهندسي، توسعه ساخت داخل و تامين قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در دستور كار قرار گرفت.

خروج از نسخه موبایل